No hi ha productes a la cistella.

No hi ha productes a la cistella.

No hi ha productes a la cistella.

Menu

No hi ha productes a la cistella.

El web https://www.farmacialasans.com es propietat de farmàcia LaSANS i  té per titular Joan SANS RUBIO, amb N.I.F. 40272376C farmaceùtic col·legiat (COF Girona)  i amb domicili a Avda.Sant Jordi  núm 48 d’OLOT.

Si vostè navega per aquesta pàgina Web accepta sota la seva única i exclusiva responsabilitat les presents condicions generals d'accés i ús del Web.  

Identificació de les Parts

Per  una banda, LaSans i per l’altre, l'usuari final interessat en els productes i/o serveis oferts a través del Web, les dades de caràcter personal són les que aquest ens ha facilitat,  a través dels formularis de contacte i / o encàrrec que a tal efecte posem a disposició de l'Usuari.

Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions, regulen l'accés, navegació i utilització del Web per part de l'Usuari i/o client.

Ús del Web

L'accés al Web és exclusiva responsabilitat de qui ho realitza i és ell, qui es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del web de conformitat amb els bons.

LaSans no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés i ús o de l'incompliment de les presents Condicions Generals.

Tampoc es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'Usuari .

LaSans, es compromet a publicar informacions i dades de solvència contrastada però l’usuari no pot entendre les recomanacions com un acte mèdic ni com una prescripció i queda obligat a contrastar les opinions i suggeriments en altres fonts d’informació.

Regles d’Ús del Web

L'Usuari es compromet a utilitzar el web evitant qualsevol pràctica fraudulenta que pogués perjudicar a terceres persones o els interessos de laSans.

Enllaços a altres webs

En cas que des de aquest Web l’usuari accedeixi a altres xarxes o recursos informàtics, accepta sotmetre's al que disposen les corresponents polítiques de privacitat.

Exclusió de garanties

L'Oficina de Farmàcia no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts al web, si bé durà a terme els seus millors esforços per garantir la regularitat i el bon funcionament de les mateixes. A aquests efectes, l'Oficina de Farmàcia declara que LaSans adoptarà totes les mesures necessàries i raonables, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir un funcionament correcte del web així com la disponibilitat dels productes i/o serveis.

No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que es puguin derivar en l'accés o en la navegació pel Web, ni sobre els perjudicis que es puguin derivar per l'Usuari de l'existència o propagació de virus informàtics. 

Tampoc podem assumir cap responsabilitat respecte dels errors, omissions o males interpretacions en el contingut del web.

 Modificació de les Condicions Generals d’Accés i Ús

Ens reservem el dret d'efectuar, les modificacions que es consideri oportunes en les presents Condicions Generals, i queda sota responsabilitat de l'Usuari conèixer les Condicions Generals en el moment de la seva utilització.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts inserits per l'Oficina en el web, pertanyen a laSans o a tercers que li han cedit els seus drets.

Farmàcia LaSans autoritza la visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge, ja sigui en la seva totalitat o parcialment, dels continguts inserits en el web per a l'ús personal, sempre que, en tot cas, s'indiqui l'origen. 

Qualsevol altre ús estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització atorgada a aquest efecte per LaSans.

Normativa legal i jurisdicció competent

La jurisdicció espanyola vigent determinarà les lleis que hagin de regir les relacions entre LaSans i l’usuari de la pàgina.

Protecció de dades

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que acabi la finalitat per a la qual es van recollir, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d'aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per evitar eventuals infraccions.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercir els seus drets d'accés, rectificació,  o supressió del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per correu electrònic sans@farmacilasans.com.

crossmenuchevron-right