No hi ha productes a la cistella.

No hi ha productes a la cistella.

No hi ha productes a la cistella.

Menu

No hi ha productes a la cistella.

Què és un inhalador?

Un inhalador és un dispositiu utilitzat per subministrar un medicament en forma de partícules de pols o líquid a l' organisme a través dels pulmons. S' utilitza fonamentalment per al tractament de malalties obstructives de la via aèria com l' asma o les malalties pulmonars obstructives.

 

Quins tipus d' inhaladors hi ha al mercat?

- Inhaladors en cartutx pressuritzat: poden ser convencionals, activats per la inspiració o acoplats a cambres d' inhalació.

- Inhaladors de pols seca: Sistema de dosi única o multidosi.

- Nebulitzadors.

 

INHALADORS EN CARTUTX PRESSURITZAT CONVENCIONAL

 

 Resultat d'imatges de inhalador

Per què s' aconsella glopejar aigua després de fer-los servir?

En realitat és imprescindible (o "altament recomanable") sols en el cas dels inhaladors que continguin corticoide a la seva composició ja que poden provocar l ́ aparició de càndides bucals si s ́ usa de manera perllongada (llengua blanca, ....). Però per recomanació general i per pensar-hi, aconsellem que glopegem i fem gargarismes amb una mica d ́ aigua després de fer servir qualsevol inhalador, independentment de la seva composició, per netejar qualsevol resta de medicament que hagi pogut quedar a la boca i/o coll després d ́ haver inspirat les dosis.

 

Quins avantatges tenen?

- Mida petita i fàcil de transportar.

- Dosificació exacta i repetitiva

- El sistema hermètic assegura l' esterilitat del fàrmac.

- No requereix gaire esforç

- S' acopla a les cambres d' inhalació.

 

Quins inconvenients tenen?

- Requereix una formació adequada del pacient.

- És difícil de coordinar la pulsació amb la inspiració.

- Risc de possible abús

- Alguns no presenten comptador de dosi i, per tant, no se sap quan s' acaba el medicament.

 

Manteniment

- No s' han d' exposar a temperatures superiors a 50ºC.

- No s' han de perforar.

- No s' han d' utilitzar en posició inadequada.

- S' ha de treure el cartutx i netejar amb aigua i sabó l' envàs de plàstic una vegada a la setmana.

- S' ha de deixar assecar i tornar a introduir el cartutx.

 

CAMBRES D' INHALACIÓ

Resultat d'imatges de camara inhalacion

Són uns dispositius que s' acoblen al cartutx pressuritzat i que serveixen per millorar l' inhalació dels medicaments, ja que no cal sincronitzar la pulsació i la inspiració. L' administració resulta molt còmoda. Els usuaris de les cambres de volum petit-mitjà solen ser pacients pediàtrics, però també es poden fer servir a geriatria. Els adults usen les cambres de gran volum.

 

Avantatges de les cambres d' inhalació

- No requereixen una exacta coordinació entre la pulsació i la inspiració.

- Redueixen l' impacte en la faringe i els efectes adversos.

- Faciliten la distribució pulmonar del medicament.

- No requereixen un gran esforç inspiratori.

- Permeten l' administració de fàrmacs amb mascareta a pacients inconscients o nens.

 

Inconvenients

- A causa de la seva mida, són poc manejables.

- Cal una mínima inspiració per obrir la vàlvula.

- Existeix incompatibilitat entre algunes cambres i cartutxos.

 

Manteniment de les cambres d' inhalació

- S' han de desmuntar i rentar totes les peces amb aigua i sabó com a mínim una vegada per setmana.

- S' han de guardar en un lloc sec i sense pols.

 

Fins aviat!

Irene, farmacèutica

crossmenuchevron-right