No hi ha productes a la cistella.

No hi ha productes a la cistella.

No hi ha productes a la cistella.

Menu

No hi ha productes a la cistella.

L'objectiu de l'estratègia d'administració de la vacuna contra la Covid-19 és disminuir la gravetat i la mortalitat de la Covid-19. A més, protegint de manera prioritària aquells grups amb major vulnerabilitat. La reducció de la incidència de la malaltia disminuirà l'impacte de la pandèmia sobre el sistema assistencial i l'economia. (Font per aquest article: Ministerio de Sanidad)

Com són les vacunes per la Covid-19?

A dia d'avui s'estan desenvolupant, a nivell mundial, més de 200 propostes de vacunes diferents contra la Covid-19, utilitzant diferents tecnologies.

Font: Ministerio de Sanidad

Quines vacunes tindrem a Espanya i en quines quantitats?

Des de la Comissió Europea es coordina l'adquisició de vacunes pels ciutadans de la Unió Europea. S'han negociat acords de compra anticipada amb pressupost europeu amb vàries companyies farmacèutiques. En principi, les vacunes estaran disponibles pel seu ús sempre i quan s'autoritzi a la Unió Europea, seguint el procediment establert per l'Agència Europea de Medicaments pel que es determina si cada vacuna és segura i eficaç pel seu ús en la població.

Hi haurà vacunes per a tothom?

El nombre de vacunes que s'estan adquirint a la Unió Europea intenta assegurar que hi hagi vacunes per tota la ciutadania. Però el número final de dosis que tinguem disponibles depèn de les vacunes que finalment s'autoritzin. Per aquesta raó, s'estan signant acords de compra per un nombre molt superior a les necessàries.

Son segures, les vacunes?

La seguretat de les vacunes és fonamental per la seva autorització i es vigilarà estretament durant la seva utilització en la població. Hi ha varis mecanismes durant el procés d'autorització per comprovar la seguretat de les vacunes. Com totes les vacunes, les vacunes contra la Covid-19 s'han provat en humans mitjançant la realització d'assajos clínics en diferents fases, incloent la utilització d'aquestes vacunes en desenes de milers de persones (fase III).

En aquests estudis (assajos clínics) s'identifiquen els efectes adversos més freqüents que es presenten durant el temps de duració d'aquests assajos clínics. Un cop els assajos clínics mostren que una vacuna contra la Covid-19 és segura i eficaç, s'ha de sotmetre, a més, a una evaluació exhaustiva per les Agències Reguladores de Medicaments de diferents parts del món abans de la seva autorització per la seva administració. En el cas de la Unió Europea, les vacunes s'evaluen a l'Agència Europea de Medicaments, en la qual participa activament l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

Son eficaces, les vacunes?

Si les vacunes que finalment s'autoritzen, han hagut de demostrar en assajos clínics que són eficaces, per poder conèixer l'efecte real de les vacunes en la població, és necessari realitzar evaluacions després de la seva autorització i utiltzació en la població. Així com s'ha posat molta dedicació en desenvolupar vacunes contra la Covid-19, també es posarà en vigiliar l'efectivitat sobre la protecció coontra la Covid-19 i l'impacte sobre la pandèmia.

Què he de saber sobre la vacuna de Pfizer

Ha estat la primera d'arribar al nostre país i és una vacuna tipus ARNm que necessita mantenir-se a temperatures molt baixes i, perquè doni immunitat, són necessàries dues dosis separades al menys 21 dies. Fins que una proporció important de la població estigui vacunada és molt important que totes les persones, vacunades o no, segueixin mantenint les mesures de prevenció: mascareta, rentat de mans, distància interpersonal, limitar el nombre de persones amb què ens relacionem, escollir sempre que es pugui aire lliure o espais ben ventilats, quedar-se a casa si es tenen símptomes, s'està esperant el resultat d'una prova diagnòstica o s'ha tingut contacte amb alguna persona amb Covid-19.

Com s'ha elaborat l'estratègia de vacunació contra la Covid-19 a Espanya?

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en el que estan representades les Comunitats Autònomes i el Ministeri de Sanitat, va decidir al setembre de 2020 que es realitzaria una única estratègia de vacunació a Espanya i que es formaria un Grup de Treball Tècnic multidisciplinar dependent de la Ponencia de Programa i Registre de Vacunacions del Consell Interterritrial del Sistema Nacional per el·laborar l'estratègia contra la Covid-19 en Espanya.

Tenint en compte que les primeres vacunes contra la Covid-19 estan disponibles en una quantitat limitada, aquest document estableix que l'ordre de prioritat cronològica dels grups a vacunar, després de realitzar una evaluació en funció de criteris que inclouen el risc d'exposició, de transmissió i de malaltia greu, així com l'impacte socioeconòmic de la pandemia de cada grup de població, A més, estableix els aspectes més importants sobre la logística, distribució i administració de les vacunes, els aspectes de comunicació i el seguiment i evaluació de la vacunació.

L'Estratègia de vacunació contra la Covid-19 a Espanya s'ha revisat per societat científiques i associacions de professionals, de pacients i organitzacions colegials. Es tracta d'un document que es sotmetrà a contínua actualització a mesura que es compti amb nova informació científica que encara no està disponible, sobre les diferents característiques de la vacuna o vacunes i la disponibilitat d'aquestes.

L'Estratègia estarà disponible a la secció de Vacunes de la pàgina web del Ministeri al següent enllaç:  https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/home.htm

Qui es vacunarà de Covid-19?

Tenint en compte que les vacunes estaran disponibles d'una manera progressiva, és necessari establir un ordre per la vacunació de la població. Per tant, s'han considerat criteris ètics, així com de risc de malaltia greu i de risc d'exposició.

En la primer fase, en la qual les vacunes estan disponibles en menor quantitat, es vacunaran els següents grups en l'ordre en què figuren a continuació:

  1. Residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa a residències de persones grans i d'atenció a dependents
  2. Personal de primera línia en l'àmbit sanitari i sociosanitari
  3. Altre personal sanitari i sociosanitari
  4. Persones considerades com grans dependents (grau III de dependència, és a dir, amb necessitat de mesures de recolzament intenses) que no estigui actualment institucionalitzades.

On es vacunarà?

En un inci, les vacunes només estan disponibles als seveis de salut i per l'administració a les persones prioritzades.

És gratuïta?

Sí. Les vacunes i la vacunació són gratuïtes per tota la ciutadania.

És obligatòria?

No. Igual que la resta de vacunacions a Espanya, la vacuna contra la Covid-19 no és obligatòria.

Quines són les reaccions adverses de les vacunes contra la Covid-19?

Tots els medicaments, incloses les vacunes, poden desencadenar reaccions adverses lleus com febre, dolor al lloc de la injecció, etc. o, amb menor freqüència altres més greus com encefalitis, vasculitis, neuràlgia, etc. Els efectes adversos observats en els assajos clínics que es podran consultar al prospecte i a la fitxa tècnica de la vacuna, que estaran disponibles a:
https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html

Què he de fer si experimento reaccions adverses després de vacunar-me?

Si es dona una reacció adversa després de la vacunació, s'ha de buscar atenció sanitària al centre de salut o hospital de referència, en funció de la importància de la reacció.

A més, per conèixer i evaluar la seguretat de les vacunes és molt important que la reacció adversa es notifiqui al Sistema Espanyol de Farmacovigilancia de Medicaments d'Ús Humà (SEFVh), pel personal sanitari o per la ciutadania. Pot fer-se de manera electrònica a través de: www.notificaram.es

La vacuna pot infectar amb el Covid-19?

No. Les vacunes contemplades en l'estratègia de vacunació no contenen virus vius atenuats derivas del SARS-CoV-2 ni material genètic del mateix, i per tant, les persones que la rebin no s'infectaran segut a la vacuna.

He de mantenir les mesures no farmacològiques de protecció contra la Covid-19?

Sí. És important recordar que les vacunes necessiten un temps després de ser administrades perquè l'organisme desenvolupi la protecció contra el virus. A més, cap vacuna és 100% eficaç, és a dir, que algunes persones poden no generar una resposta immune protectora contra la malaltia tot i ser vacunades. Per tant, s'han de seguir mantenint les mesures no farmacològiques de protecció individual: mascareta, rentat de mans, distància interpersonal, limitar el nombre de persones amb què ens relacionem, triar sempre que es pugui l'aire lliure o espais ben ventilats, quedar-se a casa si es tenen símptomes, s'estan esperant resultats d'una prova diagnòstica o s'ha tingut contacte amb alguna persona amb Covid-19.

crossmenuchevron-right